کارشناس بطری شیشه ای و درپوش آلومینیومی

15 سال سابقه تولید

دستگاه درپوش نیمه اتوماتیک